Cum se va răci dragostea în zilele din urmă

Timp de citit:7 Minute, 12 Secunde

Evenimentul întoarcerii lui Hristos nu a avut loc încă; este încă legat de viitor. Când anume? Astăzi vorbim despre sincronizare; și anume, vom analiza una dintre dovezile clare că  întoarcerea lui Hristos este foarte aproape.

Iată o întrebare de la un ascultător al podcast-ului pe nume Alex. „Bună, pastor John! Am o întrebare despre ceea ce a spus Isus în Matei 24:12, unde a spus despre vremurile sfârșitului că „nelegiuirea va crește” și că „dragostea multora se va răci”ce vrea să spună Isus când spune că dragostea se va răci? Unde va fi evidențiat acest lucru? Ce este ‘dragoste rece’? Și cum putem preveni acest lucru în viețile noastre?”

Da, ultima întrebare este problema, nu-i așa? Deci, să stabilim scena din Matei 24, de unde vine citatul din versetul 12.

Începutul durerilor nașterii 

Isus doar se uitase la templul din Ierusalim și a spus: „Adevărat, vă spun, nu va rămâne aici o piatră peste alta care să nu fie dărâmată” (Matei 24: 2). și apoi ucenicii L-au întrebat: „Spune-ne, când vor fi aceste lucruri și care va fi semnul venirii Tale și al sfârșitului veacului?” (Matei 24: 3).


Acum, acea expresie „sfârșitul veacului” se referă la faza istoriei în care ne aflăm, care se încheie cu venirea lui Hristos în judecată, separând oile și caprele, când morții vor învia. Știm că este din cauza modului în care este folosită fraza în Matei 13: 39-43, unde Isus interpretează pilda neghinei astfel:

     ” Țarina este lumea; sămânța bună sunt fiii Împărăției; neghina sunt fiii celui rău.

  Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul; secerișul este sfârșitul veacului; secerătorii sunt îngerii.
Deci, cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului.
Fiul omului va trimite pe îngerii Săi și ei vor smulge din Împărăția Lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fărădelege
  și-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci, cei neprihăniți vor străluci ca soarele în Împărăția Tatălui lor. Cine are urechi de auzit să audă.”


Ucenicii Îl auziseră pe Isus vorbind despre aceasta. Auziseră această descriere a sfârșitului veacului și întrebau despre sfârșitul acestei perioade a istoriei marcate de acea uimitoare judecată finală. Nu știau ce legătură avea asta cu distrugerea templului, când toate pietrele vor fi dărâmate. Întrebau despre amândouă. Isus răspunde descriind felul lucrurilor care vor marca această epocă și care va duce până la sfârșitul acestei ere.

De exemplu, Fiindcă vor veni mulți în Numele Meu și vor zice: ‘Eu sunt Hristosul!’ Și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie: vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. ( Matei 24:5-6 )

„Ura este rezultatul final al iubirii ipocrite – doar cochilia iubirii unde s-a stins căldura.”

Așadar, El spune, „sfârșitul nu e atunci”. El are în vedere finalul, dar îi avertizează că va exista o anumită perioadă de timp. Nu este încă sfârșitul. Aceste lucruri se vor întâmpla pe drum spre final. Aceasta va fi experiența voastră care va duce până la final. Apoi adaugă: „Toate acestea nu sunt decât începutul durerilor nașterii” (Matei 24: 8), pentru a clarifica faptul că există o perioadă de timp înainte de sfârșit. Acesta este începutul durerilor nașterii. Va dura o perioadă nespecificată, iar apoi va fi sfârșitul durerilor nașterii pe măsură ce noua ordine va fi născută.

Patru observații cu privire la “dragostea care se va răci”

El continuă : Atunci, mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și, din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci.Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit.Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. (Matei 24: 10-14)

1. Dragostea rece este opusul afecțiunii familiale, călduroase.

De exemplu, în Geneza 43:30, când Iosif era pe cale să-și dezvăluie identitatea fraților săi, se spune: „Iosif a ieșit în grabă, pentru că i se rupea inima pentru fratele său și a căutat un loc unde să plângă”. Același lucru îl vedem și în Osea 11: 8. Dumnezeu îi spune lui Israel: „Cum să te dau, Efraime? . . . Mi se zbate inima în Mine; și tot lăuntrul Mi se mișcă de milă!”.

Deci, dragostea rece este coaja iubirii care și-a pierdut căldura interioară, familială.

2. Dragostea rece trădează.

Efectul acestei răceli este că fratele îl trădează pe fratele său. Matei 24:10, „Atunci mulți vor cădea și se vor trăda unii pe alții și se vor urî unii pe alții”. că ura este rezultatul final al iubirii ipocrite – doar cochilia iubirii în care s-a stins căldura și a intrat gheața, iar rezultatul nu mai este doar dragoste ipocrită, ci mai degrabă ură care trădează frate pe frate .

3. Dragostea rece rezultă din nelegiuire.

Isus spune că motivul acestei creșteri a iubirii reci și ipocrite care în cele din urmă trădează un frate,  este din cauza creșterii nelegiuirii. Matei 24:12, „Pentru că nelegiuirea se va înmulți , dragostea multora se va răci”. la asta merită să vă gândiți, pentru că s-ar putea să doriți să o întoarceți astfel: „Pentru că dragostea s-a răcit, există multă nelegiuire”. Rădăcina acestei răciri crescânde a iubirii în biserică unul față de celălalt este o ostilitate profundă față de autoritate. aceasta este interpretarea mea despre nelegiuire: o ostilitate profundă față de autoritate, în special autoritatea lui Dumnezeu. Acesta este principiul nelegiuirii. „Nu mă voi supune legii din afara sinelui meu suveran. Nu voi mai ceda autorității. ”

Acum, pentru a folosi limbajul lui Pavel, biserica se infectează mai degrabă cu „mintea firească” decât cu „mintea Duhului” :Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. (Romani 8: 7-8 ).
Creșterea nelegiuirii este creșterea sinelui, mintea firească  mai presus de Dumnezeu, nesubordonatul, „nu mă voi supune”, sinele cu gât rigid. Iar Pavel vorbește direct despre această nelegiuire în 2 Tesaloniceni 2 în legătură cu a doua venire. el spune că o mare apostazie trebuie să vină înainte de sfârșit, împreună cu „omul nelegiuirii” (2 Tesaloniceni 2: 3). Faceți această legătură între Matei 24 și 2 Tesaloniceni 2 .
Căci taina fărădelegii a și început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale și-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.(2 Tesaloniceni 2: -8)Deci, chiar când nelegiuirea antiautoritară din interiorul și din afara bisericii pare să atingă vârful febril din istorie, Isus va păși înainte și se va întoarce pe nori și va avea loc o mare inversare.

4. Dragostea rece trebuie confruntată .

În sfârșit, o a patra observație la întrebarea lui Alex despre cum putem preveni răceala să preia controlul inimii noastre. Deoarece dragostea rece, spune Isus, vine din creșterea nelegiuirii, trebuie să luptăm în amonte, ca să spunem așa, din râul iubirii. Trebuie să ajungem acolo până la izvoare. trebuie să luptăm împotriva aroganței, mândriei și autosuficienței – adică împotriva spiritului nelegiuirii din inimile noastre care spune: „Nu mă voi supune. Nu-mi place ca oamenii să-mi spună ce să fac, cu atât mai mult un Dumnezeu atotputernic. ”

„Rădăcina creșterii iubirii reci, în biserică, unul față de celălalt, este o profundă ostilitate față de autoritate.”

Nelegiuirea înseamnă că vrem să fim propria noastră lege. Nu vrem ca nimeni – mai ales un Dumnezeu infailibil, atotputernic – să ne spună ce să facem. Vrem să ne creăm propriul sens, să ne creăm propria identitate, să ne creăm propriile reguli. Și când se întâmplă acest lucru, ne-am îndepărtat de Hristos și de Duhul Sfânt – și, prin urmare, de iubire .
Dați-mi voie să termin cu îndemnul din Evrei 10: 24–25 în vederea celei de-a doua veniri:”Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alții, și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie.”

sursă : DesiringGod

Despre Autorul Postării

Vocea Crestinilor

editor
Fericit
Fericit
0
Trist
Trist
0
Entuziasmat
Entuziasmat
0
Somnoros
Somnoros
0
Furios
Furios
0
Surpriză
Surpriză
0

Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.